DATA strategi, BI implementering, del 1 av 2

DATAstrategi del 1 av 3. Lyckas med att få ut riktigt värde av din data.

Uppdaterad: 6 mar 2019

Få ut riktiga insikter som kan ge dig konkurrensfördelar, börja med att titta på din datastrategi. Det är en många gånger en underskattad lång och komplicerad resa för att få till det rätt.

Många har inte riktigt lyckats och bara fått ut en finare och snabbare rapportering i ett dyrt nytt verktyg än i excel, men tyvärr finner inga större insikter som faktiskt levererar resultat som överstiger investeringen. Man kan ha helt enkelt valt fel data eller missvisande KPI:er. Helt enkelt bara knappt lyckats med ta första steget av 4 i analys trappstegen, där första är descriptive analytics (beskriver vad som har skett), vad man vill uppnå är predictive analytics (förutser vad som ska ske). Men som sagt det är en resa att komma dit.

Läs nästa del 2, om hur man kan organiserar BI analytics kompetenser på bästa sätt, så att man får ut den utlovade vinsten av insikter.

164 visningar

Malmö, Stockholm

Sweden

©2018 by Extrapreneur. Proudly created by Alex:)