Datastrategi del 2: Bästa BI-organisationen

Datastrategi del 2: Bästa BI-organisationen

Uppdaterad: 17 sep 2019

Den stora utmaningen är hur man organiserar den nya kapaciteten av BI analytics så att man får ut de utlovade vinsterna utifrån insikterna. Historiskt har däremot istället de flesta slutat med dyra investeringar som inte har levererat. Viktigast är att man lyckas skapa strukturer där BI kompetenser tillsammans samarbetar med verksamhetsexperter som kan formulera rätt frågor och även presentera analysresultatet på bästa sätt för bättre framtida beslut.


Organisationen ska skapa ett snabbt flöde av kommunikation och innovation som tar fram rätt produkter och tjänster med hög kvalitet. Tyvärr är inte dagens hierarkiska struktur byggd för det och kräver mer agila arbetssätt med mindre inre friktion, där starkt samarbete eller tvärfunktionella organisationer är vägen framåt. Det finns många varianter av detta, men i infografen nedan visar jag på två exempel.

Datastrategi del 2

BI TEAM avdelning

Denna avdelning bör sitta lämpligast under IT-avdelningen, pga avdelningens krävande IT-kompetens och komplexa IT-investeringar, Även behöver avdelningen tydligt gemensamt ta besluten av BI teamets kapacitet och prioriteringar med alla andra avdelningar inom organisationen.


Om avdelningen växer i betydelse bör den få en CDO, och bli en fristående egen avdelning. Att samla allt under samma paraply i en avdelning så undviks flera parallella datainvesteringar som inte känner till varandra. Det leder till en utveckling av samma kapaciteter i olika BI investeringar som driver ökad komplexitet och kostnad.


Tvärfunktionell BI TEAM

Detta team genererar ett stort engagemang, där starkt samarbete ger bättre datakvalitet, förståelse för detaljer i affären och även snabbare beslut. Det leder till bättre insikter, tjänster och/eller produkter åt företaget.


Läs mer i del 1 av 3 om vad du ska börja med att titta på i din datastrategi.


148 visningar

Malmö, Stockholm

Sweden

©2018 by Extrapreneur. Proudly created by Alex:)