Hur kan du förbättra din kommunikationsförmåga?

Hur kan du förbättra din kommunikationsförmåga?

· Lyssna aktivt

· Var konkret

· …


Alla känner till vikten av god kommunikation men väldigt få bemästrar det. Hur kan detta komma sig?

"Definitionen av kommunikation kan sammanfattas som; - Ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse."

I boken The 7 Habits of Highly Effective People beskriver Dr Stephen R. Covey vikten av att kunna lyssna i sin 5:e vana – Försök först att förstå, därefter att bli förstådd. Han skrev även; - De flesta människor lyssnar inte för att förstå, de lyssnar för att svara. Redan här blir det problem då det är just förståelsen av budskapet som är en av grundstenarna i god kommunikation. De människor som vi betraktar som duktiga på att kommunicera är ofta väldigt bra på att lyssna och har dessutom tränat mycket på presentera sitt budskap på ett bra sätt.


Oavsett om kommunikationen framförs verbalt eller icke-verbalt kan man beskriva det som en tvåvägsprocess som, lite förenklat, består av en informationsöverföring och en därpå följande återkoppling för att bekräfta att budskapet mottagits och förståtts. De flesta människor uppskattar att bli informerade, då information är en förutsättning för förståelse. Förståelse leder i sin tur ofta till ett ökat engagemang och en ökad motivation. Dessutom ger det mottagaren en möjlighet att analysera och därefter ge respons på det som kommunicerats.


All kommunikation bygger på att vi lär oss att använda ett antal medfödda förmågor, t ex. lyssna, tala, analysera, fråga och utvärdera. Hur människor lär sig att använda dessa förmågor varierar. Men i allmänhet sker det genom att vi iakttar omgivningen, imiterar goda exempel och provar oss fram samt att vi går formella utbildningar inom kommunikationsområdet. Hur duktig man blir på att använda sig av dessa förmågor beror liksom i många andra fall på intresse, fallenhet och övning.


5 tips för bättre kommunikation


· Lyssna aktivt. Lyssna noga och bekräfta den du lyssnar på och visa intresse genom att ställa frågor.

· Var konkret. Sammanfatta ditt budskap i så få och enkla ord som möjligt för att undvika feltolkningar och missförstånd. Högtravande språk och utfyllnad får bara mottagaren att tappa intresset.

· Tänk på ditt kroppsspråk. Använd ögonkontakt och ett aktivt kroppsspråk för att understryka att du är fokuserad på, och engagerad i, den pågående diskussionen.

· Känn dig trygg i din kommunikation. Genom att ha ögonkontakt med lyssnaren, inta en avslappnad kroppshållning och vara bestämd i ditt tal, utan att vara beordrande eller nedlåtande, så fångar du mottagarens intresse.

· Visa respekt och var öppen för andras åsikter. Lyssna på, och respektera, andras åsikter även om du inte håller med dem. Visa förståelse för att andra inte håller med dig istället för att bara försöka trycka igenom din egen åsikt.


Kommunikation är något som alla kan bli bättre på – Så tveka inte, sätt igång och öva…

159 visningar

Malmö, Stockholm

Sweden

©2018 by Extrapreneur. Proudly created by Alex:)