Think contribution = be an Extrapreneur

Think contribution = be an Extrapreneur


Det som låg bakom starten av bolaget Extrapreneur år 2012 var, och är fortfarande, viljan att samla bra människor som delar nyfikenhet, driv och förmågan att samarbeta för att bidra och lösa utmaningar.


Ordet Extrapreneur har ännu inte fått en universell definition, dvs det finns inte på Wikipedia, så här kommer ett utkast:

”En Extrapreneur är en person som samlat på sig kompetens från tidigare erfarenheter och som drivs av en vilja att bidra till andras utveckling och därför gärna kliver in i nya situationer och miljöer. Här är prioriteten att bidra till att skapa ett värde och en leverans av det som organisationen är satt skapa. Detta sker samtidigt som man bidrar till att utveckla organisationens förmågor inför framtiden.”

En Extrapreneur delar givetvis många grunddrag med den mer kända entreprenören, enligt många är den största skillnaden extrapreneurens fokus på samarbete och gruppens mål snarare än individens vinning. Jämfört med en intraprenör, är extrapreneuren mer utåtriktad och nyfiken på att tillämpa sin kunskap i nya miljöer.


Det är därför vår logo ser ut som den gör. Viljan att bidra ("think contribution") är grunden företaget Extrapreneur bokstavligen vilar på. Samarbetet som präglar oss är visualiserat i gruppen av olikfärgade personer. Enkelt och ärligt.


En summering ger att en Extrapreneur är en kompetent, nyfiken person med fokus på att samarbeta och med en stark vilja att bidra. Tänker du på Extrapreneur – think contribution.


/Peter

Grundare och stolt medarbetare på Extrapreneur AB

67 visningar

Malmö, Stockholm

Sweden

©2018 by Extrapreneur. Proudly created by Alex:)